Instrukcja logowania i zmiany hasła

 1. W celu uzyskania dostępu do Portalu KlientEFL, wyślij pod numer 609 808 404 SMS o treści HASŁO lub PWD. SMS musi zostać wysłany z telefonu komórkowego, który został podany w umowie leasingu, do świadczenia usługi Portal KlientEFL.

 2. W ciągu kilku minut otrzymasz SMS-em zwrotnym nowe hasło dostępowe do Portalu KlientEFL. Nowe hasło jest ważne tylko przez 30 dni od daty jego wygenerowania.

 3. Następnie wpisując numer telefonu komórkowego oraz hasło z SMS-a, zaloguj się na Portalu https://klient.efl.com.pl/

 4. W celu ustawienia własnego hasła należy po zalogowaniu na Portal, wejść w „Ustawienia konta”

 5. Następnie wybierz „Zmiana hasła”

 6. Na ekranie zmiany hasła, wpisz odpowiednio:

  1. Bieżące hasło – hasło, które zostało wysłane SMS-em
  2. Nowe hasło – Twoje nowe hasło, którego ważność jest bezterminowe
  3. Potwierdź nowe hasło – wpisz ponownie „Nowe hasło”
 7. Kliknij w przycisk „Zmień”. Od tej pory Twoje nowo ustanowione hasło nie trzeba będzie zmieniać co miesiąc. Jest ono ważne bezterminowo.



Powrót